Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vítejte v elektronickém obchodě igstyl.cz.

Nákupní řád

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu se řídí platnou legislativou, níže uvedeným nákupním řádem a poctivým a slušným jednáním.

Vyplněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s reklamačním a nákupním řádem. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká převzetím objednaného zboží kupujícím.

Uzavření smlouvy

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající potvrzuje uzavření kupní smlouvy formou elektronického potvrzení objednávky.
2. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
3. Prodávající dodá kupujícímu zboží v případě, že se jedná o Českou Republiku, obchodním balíkem České pošty nebo přepravní službou, a to buď na dobírku či po uhrazení faktury, dle dohody (podrobnosti v platebních podmínkách). V případě dodání objednávky mimo území České Republiky prodávající zasílá zboží na základě zaplacené faktury, která je zákazníkovi zaslána zároveň s potvrzením objednávky.
4. Vyplněním objednávkového formuláře internetového obchodu www.igstyl.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje budou použity pouze pro vyřízení obchodního případu.
5. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od jeho doručení. Zboží nesmí jevit známky užívání. (podrobnosti viz. odstoupení od kupní smlouvy).
6. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
7. Rozměry, váha a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.igstyl.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

Dodací podmínky

1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího, které bylo vyplněno ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující místo jiné.
2. Za dodání zboží se považuje odeslání zboží kupujícímu na adresu, kterou uvedl v objednávce.
3. Termín dodací lhůty potvrdí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky.
4. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží, které se již přestalo vyrábět, nemá ho na skladě nebo se u něj výrazně zvýšila cena. O zvýšení ceny je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat a domluvit se na dalším postupu odstoupení od smlouvy a vrácení peněz kupujícímu (v případě, že již došlo k zaplacení faktury), objednání jiného zboží a finanční dorovnání ceny.
5. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
6. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty jako obchodní balík nebo přepravní službou na adresu uvedenou v objednávce. Dopravou se rozumí pouze vyložení zboží za první zamykatelné dveře, nikoliv rozmístění a stěhování.

Poškození zboží při prepravě

Kupující je povinnen prohlédnout zboží hned při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození s řidičem sepsat protokol o poškození zboží. V tomto případě zboží prosím rozbalte a převezměte pouze v případě, že není nijak poškozeno. Odpovědnost za vady způsobené při přepravě nenese prodejce, nýbrž dopravce. Upozorňujeme zákazníky, že na reklamace mechanického poškození výrobku nahlášené po podpisu dodacího listu (podpisem kupující souhlasí s jeho převzetím a potvrzuje dopravci, že zboží dorazilo nepoškozené vinou dopravy) a odjezdu řidiče nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.
Děkujeme za pochopení.

Platební podmínky

Platbu lze provést třemi způsoby:

1. Hotově při převzetí zboží na naší provozovně, nebo kdy Vám zboží dopravíme naší dopravou, či dobírkou při předání zboží prostřednictvím České pošty nebo jiného přepravce.
2. Převodním příkazem na náš účet 5570090207/0100. Zboží Vám bude dodáno po připsání platby na náš účet.
3. Proforma fakturou - při této volbě Vám bude zaslána zálohová faktura, na které budou veškeré potřebné údaje pro provedení platby. Zboží Vám bude dodáno po připsání platby na náš účet.

Pokud zaplatíte dle dohody předem celou částku nebo jen její část jako zálohu na zboží a to nebude možné dodat ani nahradit jiným podobným zbožím, vrátíme Vám celou částku zpět na Váš účet.

Při větším odběru může být kupujícímu poskytnuta sleva. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen o čemž kupujícího ihned informuje a ten má možnost novou cenu přijmout nebo od objednávky odstoupit. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 10 dní od doručení písemného odstoupení od smlouvy (odstoupení lze podat e-mailem).

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží do 14-tidnů)

1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží (jedná se pouze o soukromé osoby nikoli podnikatele - IČO). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a nerozbalené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na své náklady poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu naší provozovny. Po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, vrátí prodávající nejpozději do 10-ti dní zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. U vrácené zásilky musí být přiložena kopie daňového dokladu vydaného dodavatelem. Vráceny budou pouze peníze za zboží, nikoli za dopravu zboží. Nezasílejte zpět své zboží na dobírku, nebude přijato!
2. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č.367/2000 od kupní smlouvy nebude-li splněna některá z výše uvedených skutečností.

Záruka na zboží

Délka záruční doby činí dle obchodního zákoníku 24 měsíců. Je-li u některého typu prodloužená záruka, je u výrobku vyznačena. Záruka se vztahuje na eventuálně poškozené části při jasně prokazatelné vadě materiálu, nebo konstrukce. Jako nárok na uplatnění reklamace nelze uznat běžné opotřebení výrobku, což se týká zejména potahových materiálů, čalounění či koleček. Záruka začíná běžet ode dne převzetí zboží (v případě odeslání zboží prostřednictvím pošty nebo přepravní služby platí den odebrání od přepravce).

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě ( tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí )
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s určením výrobku
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
- zboží bylo poškozeno živly
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním
- v případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat včetně dopravného
Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

Reklamace

Vadné nebo poškozené výrobky musí být vždy zaslány zpět k dodavateli z důvodu řádného vyřízení reklamace. Po dohodě s námi lze zaslat jen fotografie poškozených částí. Ke každé reklamaci musí být přiloženo krátké písemné vyjádření s popisem vady včetně kopie daňového dokladu. Zboží je možné předat k reklamaci osobně v naší kanceláři ve Starém Městě nebo ho zákazník zašle na vlastní náklady prostřednictvím přepravce. V tomto případě kupující zodpovídá za přepravu a případné škody při ní způsobené. Na vyřízení reklamace má prodávajcí nárok max. 30 dnů, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Po uplynutí této lhůty má kupující právo požadovat výměnu zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit (požadovat vrácení peněz).

Ochrana osobních údajů

1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
2. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
3. Veškeré nakládání s osobními údaji na igstyl.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
4. Společnost Interier Group s.r.o. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům.
5. Společnost Interier Group s.r.o. při své činnosti neposkytuje osobní informace o svých klientech třetí osobě, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích. Současně prohlašuje, že informace bude využívat výlučně pro svoji potřebu.

Děkujeme za projevenou důvěru.

Obchodní oddělení společnosti INTERIER GROUP s.r.o.

Akční nabídka

kancelářské křeslo MAXA chrom

Kancelářské křeslo, velmi oblíbený model.

3 570 Kč

Kancelářský nábytek Lenza - Express

Kancelářský nábytek řady Express je určen pro personál.

0 Kč

Levný kancelářský nábytek DRIVE

Český nábytek za výhodnou cenu.

0 Kč
Košík Košík je prázdný
Vstoupit do košíku